Kategori Arşivleri: Android

Android

Android’te AutoCompleteTextView nasıl kullanılır?

Örneğin bir kayıt formunda kayıt olacak kişinin şehrini seçmesini sağlamak için AutoCompleteTextView kullanabilirsiniz. Activity’e ekledikten sonra aşağıdaki kodları onCreate metodunun içine yazabilirsiniz. private AutoCompleteTextView et_il; et_il = (AutoCompleteTextView) findViewById(R.id.et_il); String[] iller = getResources().getStringArray(R.array.il); ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,iller); et_il.setAdapter(adapter);

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim?

Android’te EditText’lerin boş geçilmemesini nasıl sağlayabilirim? EditText et_tckimlik= (EditText) findViewById(R.id.et_tckimlik); şeklinde tanımlama yapıldıktan sonra, butona basıldığında ilgili alandaki karakterlerin toplam uzunluğu hesaplanarak boş geçmemesi sağlanır. if(et_tckimlik.getText().toString().length()==0) et_tckimlik.setError(“TC Kimlik Numaranızı Giriniz!”);

Android’te E-Posta gönderme uygulaması nasıl yapılır?

Android’te E-Posta gönderme uygulaması nasıl yapılır? Tasarlanan arayüz: final EditText mail= (EditText) findViewById(R.id.mail); final EditText konu= (EditText) findViewById(R.id.konu); final EditText mesaj= (EditText) findViewById(R.id.mesaj); Button gonder= (Button) findViewById(R.id.gonder); gonder.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { mailGonder(mail.getText().toString(),konu.getText().toString(),mesaj.getText().toString()); } }); } private void mailGonder(String mail, String konu, String mesaj) { Intent mailIntent=new Intent(Intent.ACTION_SEND); mailIntent.setType(“message/rfc822”); mailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL,new String[]{mail});>>>

Android’te Paylaş özelliğini nasıl ayarlayabiliriz?

Bir metni, bir butona basıldığı zaman paylaşmak için; TextView ve Button tanımlanır: final TextView metin= (TextView) findViewById(R.id.paylas); Button paylas= (Button) findViewById(R.id.button); Button’un tıklanma olayına yapılacak iş yazılır. paylas.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { CharSequence mesaj=metin.getText(); paylasMesaj(mesaj); } }); } paylasMesaj isimli bir metod tanımlanır: private void paylasMesaj(CharSequence mesaj) { Intent paylasIntent=new Intent(Intent.ACTION_SEND);>>>

Android’te web sayfası nasıl açılır?

Android’te web sayfası nasıl açılır? Hangi hareketten sonra web sayfasının açılmasını istiyorsak o bölüme aşağıdaki kodları ekliyoruz. Intent intent=new Intent(Intent.ACTION_VIEW); intent.setData(Uri.parse(“http://www.ahmetcevahircinar.com.tr”)); startActivity(intent);

Android’te nasıl telefon araması yapabilirim?

Android’te nasıl telefon araması yapabilirim? final EditText et = (EditText) findViewById(R.id.editText); ImageView call = (ImageView) findViewById(R.id.imageView); call.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { if(!TextUtils.isEmpty(et.getText())) { Intent niyet = new Intent(Intent.ACTION_DIAL); niyet.setData(Uri.parse(“tel:” + et.getText().toString())); startActivity(niyet); } else { Toast.makeText(getApplicationContext(),”Boş Geçilemez”,Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } });

Android’te onPause, onResume, onBackPressed metodları nasıl kullanılır?

Android Studio menüsünden Code -> Override Methods veya Ctrl + O tuşlarına basarak Override Methods ekranını açarız. Gelen ekrandan hangi metodu override edeceksek seçiyoruz ve Tamam’a basıyoruz. Örneğin: Aşağıda bir Activity ekranı durduğunda yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir. @Override protected void onPause() { super.onPause(); Toast.makeText(getApplicationContext(),”Pause moduna geçildi”,Toast.LENGTH_LONG).show(); } Aşağıda bir Activity ekranına geri döndüğümüzde yapılacak>>>