Etiket Arşivleri: onBackPressed

Android’te geri tuşuna basınca çıkmak isteyip istemediğini nasıl sorabiliriz?

Android’te geri tuşuna basınca çıkmak isteyip istemediğini nasıl sorabiliriz? @Override public void onBackPressed() { AlertDialog.Builder alertdialog=new AlertDialog.Builder(this); alertdialog.setMessage(“Kapatmak istediğinizden emin misiniz?”); alertdialog.setCancelable(false).setPositiveButton(“Evet”, new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { System.exit(0); } }).setNegativeButton(“Hayır”, new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); AlertDialog alert=alertdialog.create(); alert.show(); }

Android’te onPause, onResume, onBackPressed metodları nasıl kullanılır?

Android Studio menüsünden Code -> Override Methods veya Ctrl + O tuşlarına basarak Override Methods ekranını açarız. Gelen ekrandan hangi metodu override edeceksek seçiyoruz ve Tamam’a basıyoruz. Örneğin: Aşağıda bir Activity ekranı durduğunda yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir. @Override protected void onPause() { super.onPause(); Toast.makeText(getApplicationContext(),”Pause moduna geçildi”,Toast.LENGTH_LONG).show(); } Aşağıda bir Activity ekranına geri döndüğümüzde yapılacak>>>