Etiket Arşivleri: onPause

Android’te onPause, onResume, onBackPressed metodları nasıl kullanılır?

Android Studio menüsünden Code -> Override Methods veya Ctrl + O tuşlarına basarak Override Methods ekranını açarız. Gelen ekrandan hangi metodu override edeceksek seçiyoruz ve Tamam’a basıyoruz. Örneğin: Aşağıda bir Activity ekranı durduğunda yapılacak işlemleri yazabileceğimiz alan görülmektedir. @Override protected void onPause() { super.onPause(); Toast.makeText(getApplicationContext(),”Pause moduna geçildi”,Toast.LENGTH_LONG).show(); } Aşağıda bir Activity ekranına geri döndüğümüzde yapılacak>>>