Etiket Arşivleri: Sinyal işlemenin kullanım alanları

Sinyal işleme nedir?

Alan V. Oppenheim ve Ronald W. Schafer adlı iki bilim adamı 17. yüzyılda sinyal işlemenin temel prensiplerinin bulunmasının ardından, 1940-1950’li yıllarda klasik-nümerik sinyal analiz tekniğini sayısallaştırma veya dijital olarak iyileştirme adı altında geliştirmişlerdir. Böylece dijital sistemler için de sinyal analiz tekniği mevcut hale gelmiştir. Sinyal işleme, genel olarak analog ve dijital sinyaller üzerinde analizler yapma,>>>