Alan V. Oppenheim

Sinyal işleme nedir?

Alan V. Oppenheim ve Ronald W. Schafer adlı iki bilim adamı 17. yüzyılda sinyal işlemenin temel prensiplerinin bulunmasının ardından, 1940-1950’li yıllarda klasik-nümerik sinyal analiz tekniğini sayısallaştırma veya dijital olarak iyileştirme adı altında geliştirmişlerdir. Böylece dijital sistemler için de sinyal analiz…