Etiket Arşivleri: Polinomsal zamanda çözülen problemler

P, NP ve P-NP arasındaki bağ…

P harfi “polynomial”, NP harfleri ise “non-deterministic polynomial” ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları “polinom” ve “belirleyici olmayan polinom”dur. “P eşittir NP?” ise Hesaplama Teorisi’nin en temel ve meşhur problemidir. NP, belirsiz Turing Makinesi ile çokterimli (polinomsal) zamanda çözülebilen karar problemlerini içeren karmaşıklık sınıfıdır. Bu sınıftaki problemler belirli Turing Makinesi ile çokterimli zamanda doğrulanabilirler ve bu>>>