Etiket Arşivleri: P

NP, NP-Complete, NP-Hard nedir?

NP, NP-Complete, NP-Hard nedir? Bir problem Evet veya Hayır şeklinde sonuç üretiyorsa buna karar problemi denir. P (Polynomial Time): Polinomsal zamanda çözülebilen karar problemlerinin karmaşıklık sınıfıdır. Yani polinomsal zamanda Evet veya Hayır şeklinde bir çözüm üretilir. NP (Non-deterministic-polynomial Time): Polinomsal zamanda doğrulanabilen karar problemlerinin karmaşıklık sınıfıdır. Burada problemin bir çözümü olup olmadığı ile ilgilenilmiyor. NP-Complete:>>>

P, NP ve P-NP arasındaki bağ…

P harfi “polynomial”, NP harfleri ise “non-deterministic polynomial” ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları “polinom” ve “belirleyici olmayan polinom”dur. “P eşittir NP?” ise Hesaplama Teorisi’nin en temel ve meşhur problemidir. NP, belirsiz Turing Makinesi ile çokterimli (polinomsal) zamanda çözülebilen karar problemlerini içeren karmaşıklık sınıfıdır. Bu sınıftaki problemler belirli Turing Makinesi ile çokterimli zamanda doğrulanabilirler ve bu>>>

P, NP, NPC Problemler ne demektir?

Hesaplama teorisi (Theory of computation) bilgisayar biliminin bir problemin belirli bir algoritma ve hesap modeli ile çözülüp çözülemeyeceğini veya çözülürse ne kadar hızlı ve verimli bir şekilde çözüleceğini inceleyen bilim dalıdır. Başlıca 2 dala ayrılır: Karmaşıklık Teorisi (Complexity Theory) ve Hesaplanabilirlik Teorisi (Computability Theory). Karmaşıklık teorisi genelde karar verme problemleri (decision problems) ile uğraşır. Karar>>>