Etiket Arşivleri: Normal Dağılımlı Rastgele Sayılar

Matlab’ta Spesifik Ortalama ve Varyans’a Sahip Normal Dağılımlı Rastgele Sayılar Oluşturmak

Matlab’ta Spesifik Ortalama ve Varyans’a Sahip Normal Dağılımlı Rastgele Sayılar Oluşturmak için aşağıdaki işlemler yapılabilir. Örneğin ortalaması 500, varyansı 25 olan 1000 tane normal dağılımlı rastgele sayı üretmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz: a = 5; b = 500; y = a.*randn(1000,1) + b; stats = [mean(y) std(y) var(y)] Ayrıca Matlab’ın standart fonksiyonu olan normrnd kullanılabilir.>>>