Etiket Arşivleri: Knowledge Discovery Process

Veri madenciliği nedir?

Veri madenciliği; konu ile ilgili uzmanlardan, gözlem ve deneyler sonucunda elde edilen verilerden üstü kapalı, çok net olmayan, önceden bilinmeyen ancak potansiyel olarak kullanışlı bilginin genelleme yapacak şekilde çıkarılmasıdır. Veri madenciliği programları genellikle veri içindeki gizli ilişki ve örüntüleri ortaya çıkarabilmek için kullanılır. Bu durum özellikle pazarlama şirketlerinin işine geliyor ve veri madenciliği bu alanlarda>>>