gözlem verileri

Üç değişkenli gözlem verileri üzerinde öklit uzaklığını nasıl hesaplanır?

Üç değişkenli gözlem verileri üzerinde öklit uzaklığını nasıl hesaplanır? Örnek hesaplamalar: Hesaplama Sonuçları: Kaynak: UZUN, Mehmet Zait. Karayolları üstyapı profil verilerinin mobil cihaz ile konuma bağlı elde edilmesi. 2014. Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.