UML ne işe yarar?

UML Nedir? UML ne işe yarar? UML’nin faydaları nelerdir?

UML (Unified Modelling Language, Birleşik Modelleme Dili) yazılım modellenmesi ve planlanması için kullanılan standart bir dildir. UML, yazılım ağırlıklı bir sistemi ve bu sistemin parçalarını gözde canlandırmak, belirtmek, kurmak ve belgelemek için kullanılabilir. Kurumsal bilgi sistemlerinden, dağıtımlı ağ-tabanlı uygulamalara ve…