regular

A dili düzenli (regular) ise B dili düzenli ise AUB’nin düzenli olduğunu ispatlayınız?

A dili düzenli (regular) ise B dili düzenli ise AUB’nin düzenli olduğunu ispatlayınız? İki düzenli dilin birleşimi düzenlidir. Bunu örnekle ispat edelim: Örneğin: RE1=a(aa)* RE2=(aa)* olsun. RE1’e ait dil: L1={a,aaa,aaaaa,…} – 1,3,5,7,9 şeklinde tek sayıda a ifadelerinin olduğu bir dil…