Etiket Arşivleri: PARTICLE SWARM ALGORITHM

A DISCRETE BINARY VERSION OF THE PARTICLE SWARM ALGORITHM

“A DISCRETE BINARY VERSION OF THE PARTICLE SWARM ALGORITHM” başlıklı çalışma James Kennedy ve Russell C. Eberhart tarafından yapılmış olup Systems, Man, and Cybernetics, 1997. Computational Cybernetics and Simulation., 1997 IEEE International Conference on (Vol. 5, pp. 4104-4108). IEEE.kapsamında sunulup, basılmıştır. İkilileştirme işlemi 0 ile 1 arasında çıktı veren sigmoid fonksiyonu ile yapılmıştır. Çalışmada önerilen>>>