Etiket Arşivleri: Matris Çarpma İşlemi

MATLAB’da CUBLAS ile Matris Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?

MATLAB’da CUBLAS ile Matris Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır? C=AXB işlemi yapılacaktır. A:MxN boyutlu matris, B:NxP boyutlu matris, C:MXP boyutlu matristir. cublasDemo.cpp isimli bir dosya oluşturarak içeriğini: #include “mex.h” Void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, const mxArray *prhs[]) { } şu şekilde dolduruyoruz. Bu c-mex için standart ibarelerdir. Giriş verilerinin tipini önceden belirlememiz gerekmektedir. Kolaylık>>>