Etiket Arşivleri: matlab decimal to binary

Matlab’ta onluk sayıyı ikilik sayıya çevirme yöntemleri

Onluk sayı sistemindeki bir sayı ikilik sayı sistemindeki bir sayıya aşağıdaki şekilde çevrilir: 1.yol: onluksayi = 30; ikiliksayi = dec2bin(onluksayi); 2.yol: onluksayi = 30; i = 1; q = floor(onluksayi/2); % Sayı ikiye bölünür ve tam kısmı alınır r = rem(onluksayi, 2); % Sayı ikiye bölünür ve kalan bulunur ikiliksayi(i) = num2str(r(i)); % İlk parametre>>>