Etiket Arşivleri: inertia weight

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi nasıl kullanılabilir?

İterasyona bağlı atalet ağırlığı(inertia weight) parametresi Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasında kullanıldığı gibi benzer metasezgisel algoritmalara da entegre edilebilir. wu: atalet ağırlığının başlangıç değeri wl: atalet ağırlığının bitiş değeri t: mevcut iterasyon değeri, Tmax: maksimum iterasyon değeri Wu=1.00, wl: 0.01, t=1, Tmax=100 olduğu durumda = w(t)=w(1)=0,0001 çıkmaktadır. Wu=1.00, wl: 0.01, t=10, Tmax=100 olduğu durumda = w(t)=w(1)=0,001>>>