İndirgenebilirlik (Reducibility)

İndirgeme (Reduction) nedir? İndirgenebilirlik (Reducibility) nedir? Örneklerle açıklayınız?

İndirgeme (Reduction) nedir? İndirgenebilirlik (Reducibility) nedir? Örneklerle açıklayınız? İndirgeme bir problemi başka bir probleme dönüştürme işlemidir, böylece ikinci problemin çözümü birinci problemi çözmek için kullanılabilir. İndirgenebilirlik, A ve B gibi iki problemi içerir. Eğer A, B’ye indirgenebilirse, B’yi çözmek için…