Etiket Arşivleri: eps

Matlab’ın eps değişkeni

Matlab’ta double değişkeni tanımlı iken eps = 2^-52 değerine, single tanımlı iken 2^-23 değerine eşittir. Matlab eps değerinden daha hassas işlemleri yapamaz. Örneğin: x = 1; y = x + 3*eps/5; komutlarını çalıştırdığımızda: x=1 y=1.0000 değerlerini görürüz. x-y dediğimizde ise sonuç -2.2204e-16 çıkmaktadır. Aslında biz iki değeri de 1 olarak gördük. Peki x==y mi? diye>>>