Direkt Yerleştirme Metodu

Kısıtlı Optimizasyon Çözümü için Direkt Yerleştirme Metodu

Direkt yerleştirme metodunda, kısıtlayıcı fonksiyonlardan tasarım değişkenleri çekilerek hedef fonksiyona yazılır ve dolayısıyla problem, kısıtlamasız optimizasyon problemi halini alır. Yani, n tasarım değişkeni ve m kısıtlayıcı fonksiyona sahip bir optimizasyon problemi, teorik olarak m eşitlik kısıtlayıcı çözülür ve m değişken…