Computational Complexity Theory

Algoritmalarda Karmaşıklık ve Algoritmaların Karşılaştırılması

Algoritma, bir problemi çözmek için izlenen sistematik işlemler kümesi anlamındadır. Bir sorunu çözmek için belirli bir algoritmayı izledik diyelim, peki bu algoritma bizi ne kadar uğraştırdı? Daha verimli bir şekilde sorunumuzu halledebilir miydik? Bu soruları cevaplayabilmek için ilk önce “verimlilik”…