Etiket Arşivleri: çerçeve tabanlı ağ

Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma

Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma: Öncelikle özellikleri belirlediğimiz çerçeve tabanlı ağımızı oluşturuyoruz. Bunlar hayvanların özelliklerinin tutulduğu kartlar olarak düşünülebilir. Daha sonra Prolog programının anlayacağı bir şekilde bu özellikleri kodluyoruz. :- discontiguous hayvan/8. hayvan(kaplan,memeli,omurgali,4,etobur,20,200,cizgili). hayvan(yilan,surungen,omurgasiz,0,etobur,2,10,uzun). hayvan(kartal,kus,omurgali,2,etobur,10,50,buyuk). hayvan(sirtlan,memeli,omurgali,4,etobur,5,30,cirkin). hayvan(serce,kus,omurgali,2,copcu,2,0,5,kucuk). hayvan(aslan,memeli,omurgali,4,etobur,20,250,yeleli). hayvan(zebra,memeli,omurgali,4,etobur,10,100,cizgili). hayvan(kertenkele,surungen,omurgasiz,4,copcu,1,1,kucuk). hayvan(inek,memeli,omurgali,4,otobur,5,500,normal). hayvan(koyun,memeli,omurgali,4,otobur,3,50,normal). Son aşamada ise sorularımızı yönelterek cevaplarımızı alıyoruz. Tüm>>>

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi (Syntax and semantics of semantic networks) Semantik Ağlar kategoriler ve ilgili kategorilere ait nesneler arasındaki ilişkiyi niteler. Örneğin: Kediler, Memeliler’in alt kümesidir. Aşağıda örnek bir çerçeve tabanlı ağ(frame-based network) ve bunun birinci dereceden mantık(first-order logic) ile ifade edilmesini göreceksiniz. Aşağıdaki ağ “Opus’un kaç ayağı var?” sorusuna cevap verir. Cevabı>>>