Etiket Arşivleri: Activity ekranı

Android’te bir butona tıklandığında yeni bir Activity ekranı nasıl açılır?

Android’te default olarak açılan MainActivity haricinde başka bir sayfaya(Activity) ihtiyacımız olduğunda ve o sayfaya bir butona tıklandığında gitmek istediğimizde: 1-activity_linear_layout_demo.xml isimli layout’u oluşturuyoruz. 2-Main Activity içerisindeki butonun click metoduna: Button showLinearLayoutDemo = (Button) (findViewById(R.id.btn_show_linear_layouts)); showLinearLayoutDemo.setOnClickListener(new OnClickListener() { public void onClick(View v) { startActivity(new Intent(MainActivity.this, LinearLayoutDemoActivity.class)); } }); kodlarını yazıyoruz. Burada yeni Activity ekranını: startActivity(new Intent(MainActivity.this,>>>