Etiket Arşivleri: XIV. Akademik Bilişim Konferansı

Otomatik Doküman Sınıflandırma

“Otomatik Doküman Sınıflandırma” başlıklı çalışma Rumeysa Yılmaz, Rıfat Aşlıyan ve Korhan Günel tarafından 1-3 Şubat 2012 günü XIV. Akademik Bilişim Konferansı’nda bildiri olarak sunulmuştur. Doküman sınıflandırmanın amacı bir dokümanın özelliklerine bakarak önceden belirlenmiş belli sayıdaki kategorilerden hangisine dâhil olacağını belirlemektir. Döküman Sınıflandırmanın Genel Yapısı: Metin dokümanları oldukça fazla sözcük içerirler. Bazı sözcükler vardır ki bunların>>>