Etiket Arşivleri: veri transferi

GPU hesaplamada veri transferinin etkisinin FFT hesaplama ile gösterimi

GPU hesaplamada veri transferinin etkisinin FFT hesaplama ile gösterimi… GPU hesaplamada kullanılacak verinin CPU’dan GPU’ya aktarılması ek bir zaman maliyeti getirmektedir. Bu da performansı etkilemektedir. Aşağıdaki örnekte bunun etki boyutları araştırılmıştır. Gerekli açıklamalar kodların yanında yorum olarak mevcuttur. A1 = rand(3000,3000); tic; B1 = fft(A1); time1 = toc; A2 = gpuArray(A1); tic; B2 = fft(A2);>>>