Etiket Arşivleri: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nde beni ilgilendiren kısımlar…

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ’nde beni ilgilendiren kısımlar… -Doktora programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az 9 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmasından oluşur. -Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora tezi için en az 240 AKTS kredisinden oluşur. -Araştırma ve>>>