Etiket Arşivleri: program

Prolog’da ebeveyn ilişkisini sorgulayan bir program

http://swish.swi-prolog.org/ sayfasında bulunan Online Prolog derleyicisi ile aşağıdaki programı çalıştırarak çeşitli denemeler yaptım. Kodlar: parent(pam, bob). parent(tom, bob). parent(tom, liz). parent(bob, ann). parent(bob, pat). parent(pat,jim). predecessor(X, Z):-parent(X, Z). predecessor(X, Z):-parent(X, Y),predecessor(Y, Z). Sorgu: predecessor(tom, pat). Sonuç: Doğru. Çalışmalar sırasında tuttuğum not:

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program: #include<stdio.h> #include<conio.h> int factorial(int x); void main() { int a,b; clrscr(); printf(“Enter no.”); scanf(“%d”,&a); b=factorial(a); printf(“%d”,b); getch(); } int factorial(int x) { int r=1; if(x==1) return 1; else r=x*factorial(x-1); return r; }