Etiket Arşivleri: min

Matlab Kıyasla Değiştir İşlemi

Bir matristeki elemanları tarayıp, büyük veya küçük olduğu durumlarda değişim yapmak istersek; Örneğin: A = [1 7 3; 6 2 9] A = 1 7 3 6 2 9 B = 5; C = max(A,B) dediğimizde; A matrisindeki tüm elemanlar ile B değeri kıyaslanır ve büyük olmadığı durumlarda bu değer yazılır, böylelikle C matrisinin son>>>