Etiket Arşivleri: Javascript

Temel Javascript Bilgisi

Javascript kodları aşağıdaki belirtilen kod bloğu içerisine yazılır ve head etiketleri içerisinde yer alır. <script language=”javascript”></script> Ekrana yazı yazdırmak için: document.writeln(“<h2>Merhaba! Javascript</h2>”); Kullanıcıdan girdi olarak bir sayı alıp, ekrana yazmak: var a; a=window.prompt(“Sayı gir:”); a=parseInt(a); document.writeln(“girilen sayi=”+a); Birkaç değişken tanımlayıp, ekranda göstermek: var x,y,z; x=5; y=10; z=15; document.writeln(“<h3>x=”+x+”</h3>”); document.writeln(“<h3>y=”+y+”</h3>”); document.writeln(“<h3>z=”+z+”</h3>”); Bir uyarı mesajı yazdırmak için:>>>