İçerikten bağımsız bir gramer

İçerikten bağımsız bir gramerin (context-free grammar) üretebileceği ifadeler nelerdir?
İçerikten bağımsız bir gramerin (context-free grammar) üretebileceği ifadeler nelerdir?

İçerikten bağımsız bir gramerin (context-free grammar) üretebileceği ifadeler nelerdir?

Aşağıda içerikten bağımsız bir gramer (context-free grammar) verilmiştir. Başlangıç değişkeni exp ile gösterilmiştir. Bu gramer hangi ifadeleri üretebilir? exp –> INT exp –> exp OP exp exp –> LP exp RP OP –> +|-|*|/ LP –> ( RP –> )…