Find-S Algoritması

Find-S Algoritması
Find-S Algoritması

Find-S Algoritması

Makine Öğrenmesi dersinin giriş konusu olan Kavram Öğrenmesi(Concept Learning) konusunun anlaşılması için verilen ilk örnek Find-S Algoritması’dır. Makine Öğrenmesi konusunda ana kaynak Tom M. Mitchell’in yazmış olduğu Machine Learning kitabıdır. Aşağıdaki bilgiler oradan okuyup, anladığımı yazdıklarımdan oluşmaktadır. Kavram öğrenmesi, giriş…