Faktöriyel Hesabı

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program: