Etiket Arşivleri: Faktöriyel Hesabı

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program

C’de rekürsif olarak Faktöriyel hesabı yapan program: #include<stdio.h> #include<conio.h> int factorial(int x); void main() { int a,b; clrscr(); printf(“Enter no.”); scanf(“%d”,&a); b=factorial(a); printf(“%d”,b); getch(); } int factorial(int x) { int r=1; if(x==1) return 1; else r=x*factorial(x-1); return r; }