Etiket Arşivleri: Eşitliği eşitsizliğe dönüştürme nedir?

A Particle Swarm Optimizer for Constrained Numerical Optimization

“A Particle Swarm Optimizer for Constrained Numerical Optimization” başlıklı çalışma Leticia C. Cagnina, Susana C. Esquivel, Carlos A. Coello Coello tarafından 2006 yılında “Parallel Problem Solving from Nature” kitabının bir alt bölümü olarak yayınlanmıştır. Çalışmada Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasının kısıtlı sayısal optimizasyon için uyarlanması sağlanmıştır. Bir kısıtlı optimizasyon probleminde; -Amaç fonksiyonu -Problemin boyutu -Kısıtlar(Eşitlikler ve>>>