Etiket Arşivleri: eşik değer kontrolü

Matlab’ta eşik değer kontrolü nasıl yapılabilir?

Belirli bir x değerinin high ve low eşik değerlerini aşması durumunda eşik değerlerin atanması işlemi aşağıdaki şekilde yapılabilir: if x>high x=high; end if x<low x=low; end Aynı işlemi min ve max fonksiyonları kullanarak tek satırda da yapabiliriz: x = min(max(x, low), high);