Etiket Arşivleri: en değersiz şey

Çünkü insan en değersiz şeyini kaybedince her şeyi kaybettiğini anlar

“Pers imparatoru Kambis, Mısır seferine çıkarken zaferinden emindi. Çünkü bütün kâhinleri ittifak halindeydi. Zühre yıldızı demişlerdi hep bir ağızdan; ‘İmparatorun burcuna girdi.’ Mısır’ın fethi yakındı. Öyle de oldu. Kırk gün kırk gece sürdü Nil’in yanı başındaki savaş. Ve Mısır düştü. Ama önceden müjdelenmiş bu fetih acımasız Pers İmparatoru’na kâfi gelmedi. Merkiz Kalesi’nin önüne bir otağ>>>