Etiket Arşivleri: context-free grammar

İçerikten bağımsız bir gramerin (context-free grammar) üretebileceği ifadeler nelerdir?

Aşağıda içerikten bağımsız bir gramer (context-free grammar) verilmiştir. Başlangıç değişkeni exp ile gösterilmiştir. Bu gramer hangi ifadeleri üretebilir? exp –> INT exp –> exp OP exp exp –> LP exp RP OP –> +|-|*|/ LP –> ( RP –> ) INT –> 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 Cevap: exp->INT’e göre 0-9 arasındaki sayılar tek tek üretilebilir. exp->exp OP exp’e>>>

C={0^n1^n|n>= 0} dilinin içerikten bağımsız gramerini (context-free grammar) yazınız?

C={0^n1^n|n>= 0} dilinin içerikten bağımsız gramerini (context-free grammar) yazınız? Dilimiz n=0 durumunda null üretir Dilimiz n=1 durumunda 01 üretir Dilimiz n=2 durumunda 0011 üretir Bu şekilde devam eder. Bağımsız grameri (context-free grammar): S->S1 S1->0S11|null