clusters

A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise

“A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise” başlıklı çalışma Martin Ester, Hans-Peter Kriegel, Jiirg Sander, Xiaowei Xu tarafından yapılmış olup KDD-96 konferansında sunulmuştur. Sınıf belirleme, veritabanındaki nesneleri anlamlı alt sınıflara gruplama işlemidir. Örneğin nehir kenarındaki…