Etiket Arşivleri: class

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı

Java’da public ve private class oluşturma ve kullanımı Insan.java: public class Insan int yas; int kilo; String adi; String meslek; public void Beslen(String yemek_ismi, int kalori){ } } Hayvan.java: public class Hayvan { private String hayvan_adi; private String hayvan_cinsi; private int hayvan_yasi; public void Avlanma(String kimi, int kacadet){ } public void setHayvan_adi(String hayvan_adi) { this.hayvan_adi>>>