Etiket Arşivleri: binary to decimal with matlab

Matlab’ta ikilik sayıyı onluk sayıya çevirme yöntemleri

İkilik sayı sistemindeki bir sayı onluk sayı sistemindeki bir sayıya aağıdaki şekilde çevrilir: 1.yol: ikilisayi = ‘101010’; onluksayi = bin2dec(ikilisayi) 2.yol: ikilisayi = ‘101010’; onluksayi = 0; for i = 1 : length(ikilisayi) onluksayi = onluksayi + str2double(ikilisayi(i)) * 2^(length(ikilisayi) – i); end onluksayi 3.yol: ikilisayi = ‘101010’; onluksayi = 0; i = 1; while>>>