Etiket Arşivleri: Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki kod: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> struct n{ int x; struct n * next; }; typedef struct n node; void bastir( node * r){ while (r != NULL){ printf(“%d “, r->x); r = r -> next; } printf(“\n”); } void ekle( node * r, int x){ while( r>>>