Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme
Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme

Bağlı listeden eleman silme, Şadi Evren ŞEKER’in anlatımındaki kod:

Ekran çıktısı: