Ayrık optimizasyon

Ayrık optimizasyon nedir?

Ayrık optimizasyon nedir? Ayrık parametreler sınırlı değerler alır. Örneğin yapılacak işler bir liste halinde verilmiştir. Bu işlerin yapılması bir birinden bağımsız olduğundan ayrık parametreli düşünülebilir. Ayrık parametreli optimizasyon kombinasyonel bir optimizasyon olarak da adlandırılabilir. Ayrık niceliklerin optimal olarak düzenlenmesi, gruplanması,…