app:backgroundTint

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir?

Android’te Floating Action Button nasıl eklenir? build.gradle dosyasına:

yazarak ilgili kütüphanelerin kullanımını sağlıyoruz. Arayüzü tasarladığımız XML dosyasına gelerek:

kodlarını ekleyerek FAB’ı yerleştiriyoruz. Activity’in altında

şeklinde gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra; onCreate metodu içerisine;

kodlarını ekleyerek FAB’a tıklandığı…