Aylık Arşivler: Ağustos 2018

Laravel Ders Notlarım 8

http://image.intervention.io/ composer require intervention/image komutunu terminalden çalıştırarak eklentiyi yüklüyoruz. config/app.php dosyasını açıp, $providers dizisine: Intervention\Image\ImageServiceProvider::class $aliases dizisine: ‘Image’ => Intervention\Image\Facades\Image::class ekliyoruz. php artisan vendor:publish –provider=”Intervention\Image\ImageServiceProviderLaravel5″ komutu ile kurulumu tamamlıyoruz. Header dosyası olarak: use Illuminate\Support\Facades\Input; use Image; ekliyoruz. Örnek bir resim yükleme kodu: if($request->hasFile(‘image’)){ $image_tmp=Input::file(‘image’); if($image_tmp->isValid()){ // Image Resize if($image_tmp->isValid()){ $extension = $image_tmp->getClientOriginalExtension(); $filename = rand(111,99999).’.’.$extension;>>>

Laravel Ders Notlarım 7

Laravel ile Veritabanı oluşturma ve CRUD işlemlerini yapma: php artisan make:migration create_categories_table komutu ile default bir tablo yapısı oluşturuyoruz. Not: Bazı uyarılar aldım, örneğin: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes (SQL: alter table `users` add unique `users_email_unique`(`email`)) benzeri.Bunun çözümü olarak bütün string ifadelerin>>>