Aylık Arşivler: Temmuz 2018

Matlab içerisine MinGW64 Compiler ekleyerek MEX derlemesi yapmak

mex mlbsuite.c -DWINDOWS komutu ile mex derlemesi yapmak istediğimde: Error using mex No supported compiler or SDK was found. You can install the freely available MinGW-w64 C/C++ compiler; see Install MinGW-w64 Compiler. For more options, visit http://www.mathworks.com/support/compilers/R2016a/win64.html. hatasını aldım. Mathworks kullanıcım olmadığı için önerdiği derleyiciyi direk yükleyemedim. Çözümü: https://sourceforge.net/projects/tdm-gcc/ indirin. “C:\TDM-GCC-64” klasörüne kurun. Matlab içerisinde>>>

Laravel Ders Notlarım 6

Laravel’de şifre güncelleme işlemi nasıl yapılır? 1.Formu hazırlıyoruz: <form class=”form-horizontal” method=”post” action=”{{ url(‘/admin/update-pwd’) }}” name=”password_validate” id=”password_validate” novalidate=”novalidate”>{{ csrf_field() }} <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Mevcut Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”current_pwd” id=”current_pwd” /> <span id=”chkPwd”></span> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Yeni Şifre</label> <div class=”controls”> <input type=”password” name=”new_pwd” id=”new_pwd” /> </div> </div> <div class=”control-group”> <label class=”control-label”>Şifreyi Onayla</label> <div>>>

Laravel Ders Notlarım 5

Önbelleği temizlemek gerekirse: php artisan config:clear Migration işlemi için: php artisan migrate Hazır yetkilendirme yapısını kullanmak için: php artisan make:auth Bu komut ile /register ve /login sayfalarında hazır altyapılar gelmiş oluyor: Adım Adım Login sayfası nasıl düzenlenir? 1-Form içerisindeki değerleri name ve value alanlarını veritabanındaki isimler ile aynı yap. Formun metodunu ayarla: method=”post” action=”{{ url(‘admin’)>>>

Denemeler – Montaigne

Neden bu kadar geciktim okumak için. İyi ki de gecikmişim okumak için. {İyi ki de’nin nasıl yazıldığına baktığımı itiraf ediyorum 🙂 } Yaklaşık 300 sayfalık bir kitap olan Denemeler’i 3 oturuşta bitirdim. İlk kısmı Konya’dan İstanbul’a YHT ile giderken, ikinci kısmı İstanbul’dan Konya’ya YHT ile gelirken, son kısmı da uyumadığım bugün bitirdim. Kalemsiz, kitap okumam.>>>

Yapay Öğrenme’nin Temelleri – İngilizce

Bloomberg’den Yapay Öğrenmenin Temelleri dersleri (İngilizce). Video derslerle beraber slaytlar ve destek malzemeleri de mevcut: https://bloomberg.github.io/foml/#home Teşekkürler @VeriDefteri

Laravel Ders Notlarım 4

routes->web.php içerisine: Route::get(‘ID/{id}’,function($id){ echo ‘ID: ‘.$id; }); komutunu ekleyerek, adres çubuğundan ID değerini yakalayıp sayfa içerisinde bastırabiliriz. Parametre almadığı zaman Default bir değeri, aldığı zaman ise aldığı değeri yansıtmak için: Route::get(‘user/{name?}’, function ($name = ‘Default’) { return $name;}); Burada ? ya da işlemini gerçekleştirmektedir. Bir Controller içerisindeki bir fonksiyona değer göndererek işlem yaptırmak için: Route::get(‘user/profile’,>>>