“Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma” başlıklı çalışma Nihan Akkocaoğlu Çayır ve Buket Akkoyunlu tarafından hazırlanmıştır.

Felsefi düşüncenin özellikleri:
1-Gerekçeli düşünme
2-Sorgulama
3-Kanıtları değerlendirme

Felsefe eğitiminin amaçları:
1-Bağımsız düşünebilme
2-Özenli vatandaş olabilme
3-Kişisel gelişimi destekleme
4-Dil, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirme
5-Felsefeyi kavramsallaştırma

Temel Kavramlar:
adalet, hak, eşitlik, sorumluluk, kurallar, yalan, doğru, gerçek, zaman, değişim

Teknikler:
sokratik tartışma
altı şapkalı düşünme
beyin fırtınası
görüş geliştirme tekniği

Felsefi Sorular:

“Sen büyürken seninle ilgili her şey değişir mi? Yoksa değişmeyen şeyler var mı?”
“Kurallara uymak zorunda mıyız? Neden?”
“Arkadaşlarının sana haksızlık yaptığı oldu mu? Neler yaşandı? Açıklayarak yazınız.”
‘Para mutluluk getirir mi?’
“Felsefe sence nedir?”
“Dostluk nedir?”
Mutluluk ve sevincin ne farkı var?
“Değişince mi büyürüz yoksa büyüyünce mi değişiriz?”
“Değişmek ilginç midir?”
“Küçükken mi daha mutlu yoksa büyüdüğümüzde mi daha mutlu oluruz?”
“Hep büyüyünce mi değişiriz?”
“Değişirsem büyümüş olur muyum?”
“Büyümek mutluluk getirir mi?”
“Bütün insanlar her zaman mutlu mudur?”
“İnsanların yaşama sebebi nedir?”
“Demokratik düşünceye örnek verebilir misin?”
“İstersek her şeyi yapabilir miyiz?”
“İnsanlar birbirini sevmek zorunda mı?”

Bilimsel Sorular:
“Su kaç derecede kaynar?”
“2+2=?”

Düşünme->Soru Sorma->Cevap Bulma->Araştırma->Soru Sorma->Düşünme

Hayal Kurma
Derin Düşünme
Merak Etme
Soru Sorma
Sabırlı Olma

felsefeye yönelik hisler:
-zorlanma
-sıkılma
-hoşlanma
-merak etme

Ne içerir:

bilgiyi ezberlemeye yönelik değil, kavramın anlamı üzerine konuşma
kavramlarla diğer kavramları ilişkilendirme
günlük hayatta karşılığını arama
görüşlerine gerekçeler sunma
görüşünü destekleyecek örnekler öne sürme
karşıt örneklerle bir görüşü çürütme çabasını taşıma

Aşırı genelleme ve tutarlı-tutarsız ifadelerin tespiti:

“Hiçbir erkek mutfakla ilgili işler yapmaz.”
-çoğu aşçı ve gurme erkek oluyor.

“Erkekler kızlardan önce gelir.”
“Her kız pembe sever.”

eşitlik-adalet
yalan-yanlış
sorumluluk
gerçek-doğru
zaman-göreceli zaman : Saat durunca zaman da durur mu?
değişim-dönüşüm

Cevaplar:
Yoruma dayalı olan
Yoruma dayalı olmayan

Düşünme nedir?
farklı bir görüş ortaya koymak için çabalama
bir şeye uzun süre odaklanma
zihinde yeni soruların uyanması
bir sözün anlamını ya da soruyu anlamaya çalışma
açıklama
örnek verme ve nitelikli bir soru hazırlama

İndirmek için:
cocuklar-icin-felsefe-egitimi-uzerine-nitel-bir-arastirma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir