Aylık Arşivler: Şubat 2018

TSPLIB verisini MATLAB ile işlenebilecek hale nasıl getirebiliriz?

Sayın Mustafa Servet KIRAN hocamın aşağıdaki yorumu sonucu yazı içeriği değişmiştir. EDGE_WEIGHT_TYPE: GEO alanı oldukça önemli, GEO ise farkı denklem ile, EUC ise öklit denklemi ile uzaklık hesaplanmalıdır. GEO’yu EUC şeklinde hesaplarsanız “optimumdan daha optimum” (!) sonuç elde edebilirsiniz. Cevahir her zamanki gibi detaylara önem vermeden ana mantık faydalı olmaktır prensibiyle yukarıdaki paylaşımı yaptığı için>>>

Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Sinüs Kosinüs Algoritması (SKA)’nın Kullanılması

“Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Sinüs Kosinüs Algoritması (SKA)’nın Kullanılması” başlıklı çalışma Gökhan Demir ve Erkan TANYILDIZI tarafından hazırlanmış olup Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 29.1 (2017).yayınlanmıştır. optimizasyon_problemlerinin_cozumunde_sinus_kosinus_algoritmasinin_kullanilmasi

Temel Javascript Bilgisi

Javascript kodları aşağıdaki belirtilen kod bloğu içerisine yazılır ve head etiketleri içerisinde yer alır. <script language=”javascript”></script> Ekrana yazı yazdırmak için: document.writeln(“<h2>Merhaba! Javascript</h2>”); Kullanıcıdan girdi olarak bir sayı alıp, ekrana yazmak: var a; a=window.prompt(“Sayı gir:”); a=parseInt(a); document.writeln(“girilen sayi=”+a); Birkaç değişken tanımlayıp, ekranda göstermek: var x,y,z; x=5; y=10; z=15; document.writeln(“<h3>x=”+x+”</h3>”); document.writeln(“<h3>y=”+y+”</h3>”); document.writeln(“<h3>z=”+z+”</h3>”); Bir uyarı mesajı yazdırmak için:>>>

Laravel Ders Notlarım 3

Laravel ile sayfaların yönlendirilmesini fonksiyonlar aracılığı kontrol etmek, parametre almak ve parametre döndürmek için bir kontrol sayfası kullanmamız gerekmektedir. Örneğin bir yönetici paneli içerisindeki işlemleri yürütebilmek için aşağıdaki komut ile AdminController isimli sayfamızı oluşturuyoruz. php artisan make:controller AdminController Bu komut ile >app>Http>Controllers>AdminController.php oluşur. İçeriği: <?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; class AdminController extends Controller { //>>>

Laravel Ders Notlarım 2

Önplan ve arkaplan şeklinde iki kısma ayrılmış bir proje için kurulması gereken yapı: >public> klasörünün altına kullanacağımız css ve js dosyaları yerleştirilmesi gerekir. >views> klasörünün içerisine kendimize göre bir yapı kurmalıyız. Örneğin: >views>frontend>index.blade.php : Anasayfada görünecek içerik >views>frontend>app.blade.php : Önplan dosyalarının genel çerçevesi, Header ve Footer eklenmelidir. >views>backend>index.blade.php : Admin paneli anasayfası >views>backend>app.blade.php : Admin>>>

Laravel Ders Notlarım 1

Laravel kullanımı için Composer ve PhpStorm kullanmaya karar verdim. Sunucu olarak ta XAMPP kullanacağım. Aşağıdaki notlar bunlar üzerinde geçerli olacaktır. composer create-project –prefer-dist laravel/laravel blog komutu ile composer aracılığı ile komutu çalıştırdığımız dizin içerisinde belirttiğimiz proje ismiyle aynı isimli bir klasör oluşturulacaktır. Komutu yazdıktan sonra dosyaları indirmesi için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Proje klasörü>>>