Aylık Arşivler: Ocak 2018

Makale yazmak neden önemli?

Ufak veya büyük, yaptığınız araştırmanın anlamlı olabilmesi için yayınlanmış olması gerekir. Yayınlanmamış bir çalışma hiç yapılmamış gibidir. Bilim birikimseldir. Kimisi küçük bir katkı yaparken, kimisi ciddi katkılar yapabilir. Bu noktada bir bina inşaatı örneği verecek olursak, kimisi kat çıkar, kimisi tuğla örer, kimi sıva yapar, kimisi boya yapar, kimisi alçı çeker, kimisi boya yapar, kimisi>>>

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır?

Python’da döngü ve karar verme işlemleri nasıl yapılır? print(1==1) True cevabını döndürmektedir. Basit bir if-else yapısı aşağıda verilmiştir: sayi=6 if sayi==5: print(“beş”) else: print(“beş değil”) Derleyici yorumlama işlemini girintilere göre yapmaktadır. Python’da if-elif-else komutu nasıl kullanılır? x=int(input(“Yaşınız:”)) if x>7 and x<13: print(“Çocuk”) elif x>14 and x<20: print(“Genç”) elif x>21 and x<59: print(“Delikanlı”) elif x>60: print(“Yaşlı”)>>>

Python’a Giriş

Uzun süredir Python kullanımı temel düzeyde öğrenmeyi düşünüyordum. Söz diziminin kolaylığını yıllardır duyduğum Python’u asıl seçme nedenim açık kaynak kodlu ve ücretsiz olmasıdır. Veri Defteri‘ndeki Python derslerini okuyarak sürece başladım. Bu sayfada ise yazmış olduğum kodlar ve hatırlatma notlarına yer vermeyi düşünüyorum. Karekök almak için kütüphane çağırma kısmını sevmedim: from math import sqrt x=9 print(sqrt(x))>>>

The Ant Lion Optimizer

“The Ant Lion Optimizer” başlıklı çalışma Seyedali Mirjalili tarafından yapılmış olup Advances in Engineering Software 83 (2015): 80-98.sayfaları arasında yayınlanmıştır. The Ant Lion Optimizer (ALO) Karınca Aslanı Optimizasyonu Bu alanda makale yazarken kullanılması gereken sihirli kelimeler: -exploration -local optima avoidance -exploitation -convergence Karınca aslanı böceği karıncaları avlayarak yaşamını sürdürmektedir. Bu algoritma karınca aslanı böceği’nin avlanma>>>

Killer Whale Algorithm: An Algorithm Inspired by the Life of Killer Whale

“Killer Whale Algorithm: An Algorithm Inspired by the Life of Killer Whale” başlıklı çalışma Totok R. Biyantoa, Matradjia, Sonny Irawanc, Henokh Y. Febriantod, Naindar Afdannya, Ahmad H. Rahmana, Kevin S. Gunawana, Januar A. D. Pratamaa, Titania N. Bethianab tarafından yapılmış olup Procedia Computer Science, 124, 151-157.sayfaları arasında yayınlanmıştır. Yöntem içerisinde arama uzayı alt uzaylara bölünerek>>>

A novel Random Walk Grey Wolf Optimizer

“A novel Random Walk Grey Wolf Optimizer” başlıklı çalışma Shubham Gupta ve Kusum Deep tarafından yapılmış olup Swarm and Evolutionary Computation dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmada Grey Wolf Optimizer algoritması Random Walk ile geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmaya Random Walk Grey Wolf Optimizer (RW-GWO) ismi verilmiştir. Bu çalışmada da yeni sürü zekası algoritmalarının önerilmesinin arkasındaki motivasyonun No Free Lunch>>>

Vehhabilik Tarihi – Eyüp Sabri Paşa

Eyüp Sabri Paşa, 1832-1890 yılları arasında yaşamış bir tarihçidir. Bu eserinde 1800’lü yıllarda Arabistan yarımadasındaki vehhabi fitnesi ile ilgili bilgiler vermektedir. Eserde vehhabiliği anlatırken Haricilik ve Karmatilik ile bağlar kuran Eyüp Sabri Paşa, cehaletin insanları nasıl canavarlaştırabileceğini görmemiz açısından tarihin farklı dönemlerindeki aşırı hareketlerin yaptıkları işleri anlatmıştır. Karmatilerin Hicri 300’lü yıllarda hac yollarını kestiği, hacıları>>>

A new optimization method: Big Bang–Big Crunch

“A new optimization method: Big Bang–Big Crunch” başlıklı çalışma Osman K. Erol ve Ibrahim Eksin tarafından yapılmış olup 2006 yılında Advances in Engineering Software, 37(2), 106-111.sayfaları arasında yayınlanmıştır. Çalışma 10 Mayıs 2004’te gönderilmiş, 21 Şubat 2005’te revize edilmiş; 21 Nisan 2005’te kabul edilmiş, 18 Temmuz 2005 günü yayınlanmıştır. Popülasyondaki bütün bireyler birbirine benzediği zaman çaprazlama>>>

Grey Wolf Optimizer

“Grey Wolf Optimizer” başlıklı çalışma Seyedali Mirjalili, Seyed Mohammad Mirjalili ve Andrew Lewis tarafından yapılmış olup Advances in Engineering Software, 2014, 69: 46-61.sayfaları arasında yayınlanmıştır. Çalışma 27 Haziran 2013 günü gönderilmiş, 18 Ekim 2013 günü revize edilmiş, 11 Aralık 2013 günü kabul edilmiş, 21 Ocak 2014’te yayınlanmıştır. Metasezgisellerin yaygın kullanımının nedenlerini basitlik, esneklik, türevsiz mekanizma>>>