“Türkçe Twitter Mesajlarının Duygu Analizi” başlıklı çalışma Önder Çoban, Barış Özyer ve Gülşah Tümüklü Özyer yapılmış olup 2015 yılında Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) kapsamında sunulmuş ve bildirilerin kitapçığında 2388-2391.sayfaları arasında basılmıştır.

Duygu analizi, her bir mesajın bir kategoriyi temsil ettiği bir doküman sınıflandırma işlemi olarak düşünülebilir.

İndirmek için tıklayınız:
Turkce_Twitter_Mesajlarinin_Duygu_Analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir