“Swarm intelligence approaches to estimate electricity energy demand in Turkey” başlıklı çalışma Mustafa Servet Kıran, Eren Özceylan, Mesut Gündüz ve Turan Paksoy tarafından yapılmış olup Knowledge-Based Systems dergisinin 36 (2012).sayısının 93-103. sayfaları arasında basılmıştır.

Çalışmada gayri safi yurtiçi hasıla, nüfus, ihracat ve ithalat verileri ile elektrik tüketimi arasında doğrusal ve karesel bir ilişki kurularak PSO ve ABC algoritmalarının ideal ağırlıkları bulması sağlanmış ve gerçekleşmiş verilerle yapılan testler sonucunda en kötü %87 oranında bir doğrulukla tahmin tutarlıdır denmiştir. Geleceğe yönelik farklı senaryolar belirlenerek ileriye yönelik tahmin de yapılmıştır.

2016 yılı itibariyle çalışma değerlendirildiğinde senaryo 1’in tutarlı olduğu görülmektedir.

senaryo1

Gerçekleşen durum:

elektrik-tuketimi

Çalışmayı indirmek için:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705112001803

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir