Aylık Arşivler: Ekim 2016

PSO’NUN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN BÜYÜK BOYUTLU OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PSO’NUN PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN BÜYÜK BOYUTLU OPTİMİZASYON PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Yalın PSO’da Sphere fonksiyonunun 1000 boyutlu halini çözmek için yapılan kodlamanın hiçbir iyileştirme yapamadığı görülmüştür. Çalıştırma parametreleri: N=20; D=1000; total_iter=1000; dmin=-100; dmax=100; c1=2.0; c2=2.0; değiştirilerek bir çözüm üretilip, üretilemeyeceği tartışılmış, sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. Tamamının bulunduğu PDF dosyasını indirmek için tıklayınız

Uzman Sistemler ile Hayvan Tahmin Oyunu Gerçekleştirme

Hayvan Tahmin Oyunu bir kişinin aklından tuttuğu bir hayvanı çeşitli sorular sorarak bilmeye çalışan bir uzman sistem programı olarak tanımlanabilir. Tahmin edilmesi gereken hayvan ile ilgili ayırt edici özellikleri belirten sorular sorulur. Örneğin: -Karada mı yaşıyor? Cevap: Evet ise bundan sonraki süreçte karada yaşayan hayvanlara odaklanılarak onlarla ilgili özelliklerin tespiti için sorular sorulmalıdır. -Dört ayağı>>>

MATLAB R2016a’da yazılan kodu .exe dosya haline nasıl getirebiliriz?

MATLAB R2016a’da yazılan kodu .exe dosya haline nasıl getirebiliriz? mcc -mv -o HayvanBulma hayvanana.m Burada HayvanBulma.exe oluşacak programımızın adı, hayvanana.m ise programımızın giriş dosyasıdır. Programımızda çok sayıda .m dosyası vardır ve .exe yapma işleminde hepsi birleştirilmektedir.

Tıpta Yapay Zeka ve Uzman Sistemler

“Tıpta Yapay Zeka ve Uzman Sistemler” başlıklı çalışma Uğur BİLGE tarafından yapılmış olup 2007 yılındaki Türkiye Bilişim Derneği Kongresi’nde sunulmuştur. Çalışmayı incelemek için: tipta-yapay-zeka-ve-uzman-sistemler

Uzman Sistemler Nedir? Genel Yapısı, Artıları ve Eksileri…

Turing Testi Nedir? Turing Testi bir bilgisayar ile bir klavye ve ekran aracılığıyla konuşulduğunda, eğer bilgisayar insanmış gibi yanıtlar verebiliyorsa onun “zeki” sayılması gerekliliğini ortaya koyan bir testtir. Günümüzde bilgisayarlar henüz bu testi geçememiştir. Uzman Sistemler Nedir? Uzman Sistemler bir uzmanın uzmanlık bilgisini bilgisayar ortamında gerçekleştirmeyi amaçlayan bilgisayar programlarıdır. Mimari olarak uzman sistemleri diğer karar>>>

DisABC: A new artificial bee colony algorithm for binary optimization

“DisABC: A new artificial bee colony algorithm for binary optimization” başlıklı çalışma Mina Husseinzadeh Kashan, Nasim Nahavandi ve Ali Husseinzadeh Kashan tarafından yapılmış olup Applied Soft Computing dergisinin 2012 yılında yayınlanan 12.sayısının 342–352.sayfalarında basılmıştır. Popülasyon çeşitliliğini artırmak için Bao and Zeng [L. Bao, J-c. Zeng, Comparison and analysis of the selection mechanism in the artificial>>>

Bilginin Semantik Şebeke Yapısında Sunulması ve Prolog’da Kodlanması

A,B,C cisimleri ve Masa’nın konumu aşağıdaki gibidir. Büyüklük-Küçüklük ilişkileri: Altında-Üstünde ve Sağında-Solunda İlişkileri: Yukarıdaki şekillerin arasındaki büyüklük-küçüklük/altındalık-üstündelik/sağındalık-solundalık özelliklerine göre kodlanmış Prolog programı aşağıdadır: kucuk(a,b). kucuk(c,a). kucuk(c,masa). kucuk(b,masa). kucuk(a,masa). kucuk(c,b). buyuk(b,a). buyuk(a,c). buyuk(masa,c). buyuk(masa,b). buyuk(masa,a). buyuk(b,c). solunda(a,b). solunda(a,c). saginda(b,a). saginda(c,a). altinda(masa,b). altinda(masa,c). altinda(masa,a). altinda(b,c). ustunde(b,masa). ustunde(c,masa). ustunde(a,masa). ustunde(c,b). Ekran çıktısı:

Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma

Hayvanlarla ilgili çerçeve tabanlı bir ağ oluşturarak Prolog’da veritabanını oluşturma: Öncelikle özellikleri belirlediğimiz çerçeve tabanlı ağımızı oluşturuyoruz. Bunlar hayvanların özelliklerinin tutulduğu kartlar olarak düşünülebilir. Daha sonra Prolog programının anlayacağı bir şekilde bu özellikleri kodluyoruz. :- discontiguous hayvan/8. hayvan(kaplan,memeli,omurgali,4,etobur,20,200,cizgili). hayvan(yilan,surungen,omurgasiz,0,etobur,2,10,uzun). hayvan(kartal,kus,omurgali,2,etobur,10,50,buyuk). hayvan(sirtlan,memeli,omurgali,4,etobur,5,30,cirkin). hayvan(serce,kus,omurgali,2,copcu,2,0,5,kucuk). hayvan(aslan,memeli,omurgali,4,etobur,20,250,yeleli). hayvan(zebra,memeli,omurgali,4,etobur,10,100,cizgili). hayvan(kertenkele,surungen,omurgasiz,4,copcu,1,1,kucuk). hayvan(inek,memeli,omurgali,4,otobur,5,500,normal). hayvan(koyun,memeli,omurgali,4,otobur,3,50,normal). Son aşamada ise sorularımızı yönelterek cevaplarımızı alıyoruz. Tüm>>>

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi

Anlamsal Ağların Sözdizimi ve Anlam Bilimi (Syntax and semantics of semantic networks) Semantik Ağlar kategoriler ve ilgili kategorilere ait nesneler arasındaki ilişkiyi niteler. Örneğin: Kediler, Memeliler’in alt kümesidir. Aşağıda örnek bir çerçeve tabanlı ağ(frame-based network) ve bunun birinci dereceden mantık(first-order logic) ile ifade edilmesini göreceksiniz. Aşağıdaki ağ “Opus’un kaç ayağı var?” sorusuna cevap verir. Cevabı>>>