Aylık Arşivler: Eylül 2016

A Parallel Version of Tree-Seed Algorithm (TSA) within CUDA Platform

A Parallel Version of Tree-Seed Algorithm (TSA) within CUDA Platform Presented at 29/09/2016, Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences – 2016 Paper: a_parallel_version_of_tree-seed_algorithm-within-cuda-platform-paper Slide: a_parallel_version_of_tree-seed_algorithm-within-cuda-platform-slide Video:

Konya’da düzenlenen ICAT’16 konferansını takip ettim

“3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16)” başlığı ile 1-3 Eylül 2016 günlerinde Konya’da yapılan konferansta daha önce belirlediğim bildirilerin olduğu oturumlara katılarak dinledim. Kendi çalışmamlada alakalı olan “ROUTE PLANNING FOR MULTIPLE UNMANNED AERIAL VEHICLES UAVS WITH PARALLEL GENETIC ALGORITHM ON GPU USING CUDA” başlıklı çalışmanın sahibi(MURAT CAKIR) ile görüştüm, bir kaç soru>>>

Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır?

Android’te Navigation Drawer ile birlikte Fragment nasıl kullanılır? 1.Main Activity, DrawerLayout içerisinde olacak ve DrawerLayout’a ” android:id=”@+id/drawer_layout” ” şeklinde isim verilmiş olacak. 2.FragmentBir.java dosyası: package tr.com.ahmetcevahircinar.ilkokul.siniflar; import android.os.Bundle; import android.support.annotation.Nullable; import android.support.v4.app.Fragment; import android.view.LayoutInflater; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import tr.com.ahmetcevahircinar.ilkokul.R; public class FragmentBir extends Fragment { @Nullable @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,>>>

Android’te geçiş reklamı(Interstitial Ads) nasıl eklenir?

Android’te geçiş reklamı(Interstitial Ads) nasıl eklenir? build.gradle(app)’ı açıp dependencies bölümünün en altına compile ‘com.google.android.gms:play-services-ads:9.4.0′ AndroidManifest.xml’i açıp: <uses-permission android:name=”android.permission.INTERNET” /> <uses-permission android:name=”android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE”/> <meta-data android:name=”com.google.android.gms.version” android:value=”@integer/google_play_services_version” /> <activity android:name=”com.google.android.gms.ads.AdActivity” android:configChanges=”keyboard|keyboardHidden|orientation|screenLayout|uiMode|screenSize|smallestScreenSize” android:theme=”@android:style/Theme.Translucent” /> Activity içerisinde reklamı tanımlıyoruz: InterstitialAd InterstitialAds; onCreate metodunun içerisine: InterstitialAds = new InterstitialAd(this); InterstitialAds.setAdUnitId(“ca-app-pub-6594256584342903/6642404574”); reklamiYukle(); InterstitialAds.setAdListener(new AdListener() { @Override public void onAdClosed() { super.onAdClosed(); }>>>

Android’te Activity’den Fragment’e veri nasıl gönderilir?

Android’te Activity’den Fragment’e veri nasıl gönderilir? Bundle bundle = new Bundle(); bundle.putString(“anahtar”, “deger”); … Fragmentclass fragobj = new Fragmentclass(); fragobj.setArguments(bundle); Fragment’in onCreateView metoduna ise: @Override public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) { String deger= getArguments().getString(“anahtar”); return inflater.inflate(R.layout.fragment, container, false); }

Android’te geri tuşuna basınca çıkmak isteyip istemediğini nasıl sorabiliriz?

Android’te geri tuşuna basınca çıkmak isteyip istemediğini nasıl sorabiliriz? @Override public void onBackPressed() { AlertDialog.Builder alertdialog=new AlertDialog.Builder(this); alertdialog.setMessage(“Kapatmak istediğinizden emin misiniz?”); alertdialog.setCancelable(false).setPositiveButton(“Evet”, new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { System.exit(0); } }).setNegativeButton(“Hayır”, new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.cancel(); } }); AlertDialog alert=alertdialog.create(); alert.show(); }